TOP 10 nejzávažnějších problémů pacientů
s nehojící se ránou

Vážení respondenti. Cílem tohoto šetření je najít nejčastější zdravotní potíže, kterým musejí čelit nemocní s chronickou ránou léčení v domácím prostředí.

Z následujícího seznamu možných potíží a zdravotních problémů vyberte prosím ty, který v současné době považujete pro Vás za nejpalčivější. Můžete označit nejvýše tři položky. Po ukončení sběru dat provedeme jejich analýzu a na Váš odpovědní email Vám zašleme návrh řešení. Výsledky budou také uveřejněny tomto webu.

Děkujeme Vám za Vaši účast v tomto projektu.

1. Vyberte prosím 1 až 3 odpovědi2. Pohlaví:


2. Délka trvání nehojící se rány:
2. Emailová adresa pro zaslání výsledků šetření