Archiv novinek

Hygiena rány - nový dokument péče o nehojící se ránu

[23. listopadu 2020]

Hygieně rány se věnuje nový dokument vydaný v letošním roce časopisem Journal of Wound Care. Dokument vznikl na základě práce mezinárodního panelu odborníků a jeho cílem je upozornit na dosud nezpracovanou oblast procesu ošetření rány – hygienu rány. 

Hygiena rány přestavuje komplex postupů, jejichž cílem je potlačení biofilmu, podpora hojení rány a snížení její mikrobiální a toxické zátěže rány. Hygienu rány stejně jako její posouzení je nutné provádět při každé výměně krytí. Hygiena rány spočívá v očistění kůže v okolí rány, provedené debridementu, oživení okrajů rány a aplikaci vhodného antimikrobiálního krytí na ránu.  Vznik doporučeného postupu podpořila společnost ConvaTec. 

Kompletní znění českého překladu dokumentu naleznete ZDE

Celý článek...

Konference Evropské asociace managementu ran (EWMA) a Evropského panelu pro dekubity (EPUAP) letos pouze virtuálně

[1. srpna 2020]

V důsledku koronavirové epidemie byli organizátoři řady mezinárodních konferencí nuceni tato setkání zrušit nebo jejich podobu výrazně změnit. Tento osud potkal i oba letošní evropské kongresy zaměřené na léčbu nehojících se ran a dekubitů.

Celý článek...

Dopad epidemie COVID19 na zdravotnické pracovníky

[1. června 2020]

Pandemie COVID-19 přestavuje v současnosti velkou výzvu pro celou naši populaci. Zdravotníci musí při výkonu svého povolání čelit neustálému riziku přenosu infekce na sebe a své blízké. Jako nezbytné se proto ukázalo používání osobních ochranných prostředků (jednorázové rukavice, roušky, respirátory, štíty, brýle a ochranné obleky), které zabraňují přenosu viru na pokožku a sliznice zdravotního personálu. Aktuální informace o dostupnosti a doporučení k použití ochranných pomůcek jsou dostupné na webových stránkách ministerstva zdravotnictví České republiky.

Celý článek...

Nový dokument EWMA: Infekce v místě chirurgického výkonu – prevence a management napříč zdravotnickými obory

[15. května 2020]

V květnu 2020 byl jako supplementum časopisu Journal of wound care publikován nový dokument EWMA věnovaný problematice infekce v místě chirurgického výkonu. Infekce v místě chirurgického výkonu (SSI) představují závažnou komplikaci plánovaných i akutních operačních výkonů.

Celý článek...

Nové možnosti diagnostiky ranné infekce

[1. května 2020]

Nehojící rány jsou běžně kolonizovány mikroorganismy, které na spodině ulcerací nalézají potřebnou vlhkost a živiny pro růst a množení. Ranná infekce se projevuje typickými příznaky, které ale mohou mít různou intenzitu a mohou být modifikovány přidruženými onemocněními pacienta.

Celý článek...

Rande 2019 - program konference

[15. března 2019]

Letošní konference Rande bude opět nabitá aktuálními informacemi. Pozvání k aktivní účasti přijala řada zahraničních hostů i odborníků z České republiky. Hlavním tématem konference bude infekce, atypické nehojící se rány, nové technologie a tzv. péče zaměřená na pacienta. 

Stáhněte si podrobný program konference.

Celý článek...

Rande 2019 bude místem setkání pacientů a zdravotníků

[3. března 2019]

Ve dnech 9. a 10. května se bude po dvouleté přestávce opět konat v Hotelu Vitality ve Vendryni konference Rande 2019. Konference se věnuje problematice nehojících se ran a kožních defektů. Letošní ročník se bude lišit o těch předcházejících tím, že část přednášek a workshopů bude určena nejen zdravotníkům, ale i samotným pacientům s nehojící se ránou a jejich blízkým, kteří jim v léčbě pomáhají.

Celý článek...

Péče zaměřená na člověka

[28. února 2019]

Tzv. „péče zaměřená na člověka“ představuje nový směr v komunikaci a poskytování zdravotních služeb. Potřeba změny vztahu mezi zdravotníkem a pacientem byla zmíněna v prohlášení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) již v roce 2017 a problematikou se v současnosti zabývá i pracovní skupina Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA).

Celý článek...

3. specializační kurz EPUAP o prevenci a léčbě dekubitů.

[16. ledna 2019]

Ve dnech 12. - 14. března 2019 se v Irském Dublinu uskuteční již třetí mezinárodní specializační kurz garantovaný Evropským poradním sborem pro dekubity. Na kurzu zazní přednášky renomovaných mezinárodních specialistů (pozvání přijali profesorka Zena Moore, Irsko, profesor Dimitri Beeckman, Belgie, Dr. Jan Kottner, Německo a Steven Smet, Belgie) doplněné workshopy, klinickými případovými studiemi a sdílením vlastních zkušeností jednotlivých účastníků.

Celý článek...

Konference Rande2019

[8. ledna 2019]

Jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. Od našeho posledního setkání v roce 2017 uběhly bezmála dva roky, a my jsme rádi, že se s Vámi budeme moci opět podělit o novinky, které se v oblasti léčby ran udály. I přes zvyšování kvality péče s důrazem na její komplexnost je zřejmé, že potřeba vzájemných setkání za účelem v&yacut e;měny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou zůstává i nadále aktuální.

Celý článek...

Konference Rande 2017 již tento týden

[30. května 2017]

Ve čtvrtek 1. června 2017 se novou sportovní halou hotelu Vilality po dvou letech opět rozezní známá zněka, která přítomným přípomene, že čas je to nejcennější, co máme. S velkou dávkou pokory lze říci, že lékaři a zdravotní sestry se svým úsilím pokoušejí dávat čas těm, kterým už nezbývá. A pomoc druhým je jistě krédo každého zdravotníka, který se léčbě nehojících se ran věnuje a o své zkušenosti se chce podělít na již sedmém ročníku této mezioborové konference.

Celý článek...

Dekubity a výživa - jak jsme na tom s našimi vědomostmi?

[11. dubna 2017]

Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Na portále www.dekubity.eu byla spuštěna elektronická anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů či již vzniklým dekubitem.

Celý článek...

Centrum vědomostí EWMA

[29. března 2017]

Unikla vám na konferenci EWMA zajímavá přednáška a rádi byste ji viděli? Potřebujete nahlédnout do abstraktu? Chcete se dále vzdělávat na poli wound managementu? Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak právě pro vás je určena nová on-line aplikace na webu EWMA.

Celý článek...

Edukační videa o prevenci dekubitů

[25. března 2017]

Proleženiny patří mezi závažné zdravotní komplikace u pacientů s omezenou možností spontánního pohybu. Řadě proleženin lze předcházet tím, že se budeme řídit obecně uznávanými doporučeními a standardy. Partnerský webový portál www.dekubity.eu nabízí krátká edukační videa, která popisují, jakým způsobem předcházet vzniku dekubitům v praxi. Jejich cílem je upozornit na nejčastější chyby při polohování imobilních pacientů, nedostatky v určení správného stupně dekubitů a výběru léčebných a odlehčovacích metod. Edukační videa jsou dostupná volně na adrese http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/videa/ , bez nutnosti registrace.

Celý článek...

Připravuje se Rande 2017

[20. března 2017]

V těchto dnech finišují přípravy odborného programu konference Rande 2017, která se uskuteční ve dnech 1. a 2. června 2017 ve Vendryni, již tradičně v prostorách hotelu Vitality. Webový portál www.hojeníran.cz je jedním z organizátorů této konference.

www.rande-konference.cz, První oznámení

Celý článek...

Světový den hygieny rukou

[10. března 2017]

Na 5. května 2017 připadne Světový den hygieny rukou. Do kampaně iniciované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se zapojily i Evropská asociace péče o rány (EWMA) a Mezinárodní rada sester (ICN).

Celý článek...

Střípky z EWMA konference 2016

[20. května 2016]

Ve dnech 11. – 13. května 2016 se v německých Brémách konala mezinárodní konference Evropské asociace pro léčbu ran. Akce se zúčastnilo více než 6000 účastníků z 80 zemí, kteří prezentovali celkem 876 přednášek a posterů.

Celý článek...

Kdy je léčba ran pomocí antibiotik racionální?

[6. května 2016]

Stoupající rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům představuje zásadní problém současné i budoucí medicíny. Neuvážlivé používání antibiotik zvyšuje selekční tlak na vznik a další šíření rezistentních kmenů, které mohou zcela vytlačit mikroorganismy, které jsou ještě vůči antibiotikům citlivé.

Celý článek...

Hygiena rukou – existuje prostor pro inovace?

[15. dubna 2016]

Správná hygiena rukou je efektivní součástí prevence vzniku nozokomiálních nákaz. I když jsou zdravotníci s problematikou mytí rukou dobře obeznámeni, v praxi narážíme často na překážky, které s mytím rukou úzce souvisejí – personál je časově zaneprázdněn, použitelná umyvadla a hygienické prostředky nebývají snadno dostupné, zdravotnický personál bývá pracovně přetížen, při častém mytí rukou hrozí podráždění pokožky.

Celý článek...

Rok 2016 ve světě ran

[10. března 2016]

V roce 2016 se mohou příznivci hojení ran těšit na řadu nových akcí, kongresů a publikací. Přinášíme krátký přehled toho nejdůležitějšího:

V květnu se v německých Brémách uskuteční mezinárodní konference Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA). Mottem setkání „Pacienti, rány, práva“ má obrátit pozornost účastníků na otázky rovného přístupu nemocných k moderní léčbě ran. EWMA bude v Brémách slavit 25 výročí vzniku, díky čemuž se uskuteční řada dalších doprovodných akcí. Jednacím jazykem bude tradičně angličtina a němčina.

Celý článek...

Rok 2016 na webu hojeniran.cz

[18. února 2016]

V lednu 2016 se uskutečnil již tradiční kongres České společnosti pro léčbu ran v Pardubicích. Ohlédnutí za ním nalezete zde.

Celý článek...

Listopad ve znamení ran

[29. října 2015]

Hned dvě témata spojená s problematikou obtížně se hojících ran budou náplní mediálních kampaní, které proběhnou v listopadu 2015. Dne 19. listopadu si připomeneme celosvětový Den boje proti dekubitům, jehož garantem a organizátorem je již tradičně Evropský poradní sbor pro dekubity (www.epuap.org). Kromě prezentace otázek spojených s proleženinami v médiích se chystají i regionální akce v nemocnicích s cílem zlepšit povědomí o dekubitech a přiblížit nejdůležitější preventivní opatření laické veřejnosti.

Celý článek...

Prevence a léčba dekubitů

[1. října 2015]

Se začátkem října startuje v České republice kampaň společnosti B Braun zaměřená na prevenci a léčbu dekubitů produkty, které jsou v jejím portfoliu. Jejím logem se stal kufřík Prevence a léčba dekubitů. Bližší informace i této aktivitě nám poskytla společnost B Braun.

Celý článek...

Stop dekubitům 2015

[12. září 2015]

Jednou z celosvětových aktivit organizovaných Evropským poradním sborem pro dekubity (EPUAP) je hnutí STOP DEKUBITŮM. Jeho cílem je zlepšit obecné povědomí o dekubitech a podpořit prevenci a léčbu dekubitů, která vychází z poznatků medicíny založené na důkazech. Letošní Den boje proti dekubitům připadne na 19. listopad 2015. Protože přípravy jsou již v plném proudu, připomeneme vám některá zajímavá fakta o dekubitech.

Celý článek...

Inovace v medicíně – sádra ze dřeva.

[14. srpna 2015]

Finská společnost Woodcast přichází s novinkou na poli imobilizace a odlehčení. Vyvinula speciální termoplastický obvaz k fixaci, který obsahuje dřevní hmotu a speciální netoxická pojiva.

Celý článek...

Rozhovor magistry Kateřiny Linhartové s prezidentem konference Rande, MUDr. Janem Stryjou

[1. července 2015]

Konference RanDe 2015 je již minulostí. Na našich stránkách vám přinášíme rozhovor magistry Kateřiny Linhartové s prezidentem konference Rande, MUDr. Janem Stryjou

Celý článek...

Domácí péče na Rande 2015

[3. června 2015]

Díky iniciativy českých zástupců v EWMA Councilu PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a MUDr. Jana Stryje, Ph.D. bude na letošním ročníku konference Rande 2015 představen český překlad odborného dokumentu, který se věnuje problematice domácí péče z evropské perspektivy. Překlad dokumentu „Home Care Wound Care“ zajistilo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na konferenci ve Vendryni vystoupí jeden z hlavních autorů dokumentu, Dr. Sebastian Probst, který pracuje na Institutu ošetřovatelství Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Curychu.

Celý článek...

Léčba ran vyžaduje meziprofesní spolupráci

[20. května 2015]

V jednom z nedávných diskusních fór jsme se vrchních sester z nemocnic ptali, které konkrétní kompetence by podle nich mohly být převedeny na nelékařský zdravotnický personál. Mezi diskutujícími panoval většinový názor, že jednou z kompetencí, kterou by od lékařů sestry mohly převzít, je zajišťování péče o chronické rány. MUDr. Jan Stryja z Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí a. s. tento názor nesdílí a uvádí argumenty proti takové změně.

Celý článek...

RANDE 2015 se blíží

[25. dubna 2015]

Kvapem se blíží termín konání mezinárodní konference RANDE 2015 a tak jsme zde s prvními informacemi o chystaném setkání. Kongres se uskuteční v prostorách hotelu Vitality ve Vendryni.

Celý článek...

Zapojte se do léčby ran

[25. února 2015]

Nehojící se rány jsou závažným zdravotním problémem současnosti. I když podle statistických údajů postihují pouze dvě procenta české populace, mají závažné projevy (přetrvávající otevřená rána, zápach, bolest) následky (riziko amputace končetiny) i ekonomické dopady.

Pomozte nám prosím pomocí dotazníku pojmenovat nejzávažnější projevy, které následně zanalyzujeme a vytvoříme jednoduché edukační materiály šité na míru pacientům z Česka.

Přejít na dotazník

Celý článek...

Hojení ran – místo pro mezioborovou, meziprofesní i mezirezortní spolupráci.

[12. dubna 2015]

Péče o nehojící se rány představuje časově i materiálně náročný proces, jehož cílem je zhojení ulcerace. Naprostá většina nehojících se ran je pouze symptomem jiného, často chronicky probíhajícího onemocnění. Správná léčba nehojících se ran proto musí být zaměřena na terapii základního onemocnění, které ke vzniku ulcerace vedlo. Úspěšnou léčbou rány lze zabránit vzniku dalších komplikací, které mohou vést až k invaliditě postiženého.

Celý článek...

Lze kombinovat krytí se stříbrem a medicinální med?

[9. ledna 2015]

V praxi se často setkáváme s tím, že je nehojící se rána pokryta nekrotickými povlaky a zároveň vykazuje jasné známky ranné infekce. Při výběru vhodného krycího materiálu proto kombinujeme různé materiály tak, abychom dosáhli jak vyčistění rány, tak potlačení přítomné infekce.

Celý článek...

Blíží se kongres v Pardubicích.

[19. prosince 2014]

Rádi bychom naše čtenáře upozornili na to, že se kvapem blíží XIII. celostátní kongres hojení ran s mezinárodní účastí v Pardubicích. Uskuteční se ve dnech 22. až 23. ledna 2015 v prostorách auly Univerzity Pardubice. Kongres se koná pod odbornou záštitou výboru České společnosti pro léčbu rány. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Celý článek...

Vznikl nový časopis „Léčba ran“

[18. listopadu 2014]

Redakce webového portálu www.hojeniran.cz informuje své čtenáře o vzniku nového odborného periodika „Léčba ran“. Odborným garantem tohoto čtvrtletníku je Česká společnost pro léčbu rány. Časopis „Léčba ran“ je určený lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jeho vydavatelem je společnost Vzdělávání IN (http://www.vzdelavani-in.cz/index.php).

Celý článek...

Inovace ve zdravotnictví 2014 II.

[14. listopadu 2014]

Které konkrétní postupy byly diskutovány na listopadovém celoevropském summitu odborníků věnujících se léčbě ran? Nepřehlédnutelnou inovací v léčbě nehojících se ran se stala tzv. instalační (proplachová) podtlaková terapie rány. Umožňuje opakovaně aplikovat do rány proplachovou tekutinu a tím snížit počet mikroorganismů přežívajících na spodině rány i množství toxinů, které vznikají rozpadem nekrotické tkáně a přítomných baktérií. Moderní přístroje jsou vybaveny softwarem, který řídí množství použité tekutiny, délku proplachování rány i jeho četnost. K instilaci rány lze použít jak ověřená antiseptika (nejčastěji povrchově aktivní látky) tak sterilní fysiologický roztok.

Celý článek...

Inovace ve zdravotnictví 2014 I.

[12. listopadu 2014]

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 se konal v italské metropoli Římě celoevropský summit odborníků věnujících se léčbě ran, který nesl název „Make better“ (ve volném překladu „Jak dělat věci lépe“). V roli přednášejících se kongresu zúčastnily vědecké špičky jak z Evropy, tak Spojených států, či Austrálie. Namátkou jmenujme profesory Christophera Attingera (USA), Finna Gottrupa (Dánsko), Petera Vowdena (Velká Británie) a Keitha Hardinga (Velká Británie). Pro setkání byla typická otevřenost přednášejících vůči publiku a podnětné diskuze následující po každém sdělení, které umožňovaly sdílet společné názory i porovnat odlišnosti zdravotních a vzdělávacích systémů.

Celý článek...

Blíží se STOP PRESSURE ULCER DAY

[28. září 2014]

S železnou pravidelností se blíží listopad a s ním i DEN DEKUBITŮ. Tato připomínková akce organizovaná Evropským poradním sborem pro dekubity letos připadá na 20. listopad 2014. V České republice i v zahraničí se plánuje řada akcí, které mají za cíl upozornit na prevenci a léčbu proleženin. S ohledem na závažnost této problematiky organizátoři dne vyzývají, aby se každý z nás, odborníků i laiků, zamyslel nad tím, jak snížit výskyt dekubitů v našem okolí a zlepšit kvalitu života nemocných s dekubitem.

Bližší informace také na http://www.epuap.org/stop-pressure-ulcer-day/.

Celý článek...

Moderní adheziva v praxi

[15. září 2014]

Adheziva jsou běžnou součástí terapeutických krytí na rány nebo fixačních pásek a náplastí. Umožňují přichycení léčivé části krytí na správném místě a tím pacientovi usnadňují oblékání, pohyb nebo přesuny. Lepivost moderních materiálů závisí nejen na jejich složení, ale také například na obsahu vody v kůži nemocného, tloušťce keratinové vrstvy pokožky, přítomnosti ochlupení, kvalitě kožního mazu či zbytcích mastí a krémů, které pacient používá k ošetření okolí ulcerace...

Celý článek...

Zásady definitivního ošetření kožní trhliny specialistou (např. v ambulanci praktického lékaře nebo ve specializované ambulanci)

[8. září 2014]

V dnešním příspěvku se věnujeme zásadám definitivního ošetření trhlin na kůži. Jedná se o obecná doporučení pro zdravotnické pracovníky. Detaily ošetření konkrétního pacienta s kožní trhlinou se mohou samozřejmě lišit podle lokálního nálezu, celkového stavu pacienta a dostupného vybavení v dané ambulanci.

Celý článek...

Jak ošetřit kožní trhlinu v rámci první pomoci?

[1. září 2014]

Kožní trhliny mohou u rizikových jedinců vzniknout prakticky kdykoli a kdekoli – v domácím prostředí i v nemocnici. Následující postup je určen pro zdravotníky, případně pro laiky, kteří již mají zkušenosti s ošetřováním ran (například v rámci péče i své rodinné příslušníky). V případě, že máte z poskytnutí první pomoci obavy, nezbývá vám než bezodkladně vyhledat odbornou pomoc. Co tedy udělat v případě prvního ošetření tak, abychom ránu stabilizovali, zabránili dalšímu poškození kůže a mohli nemocného dopravit k definitivnímu ošetření?

Celý článek...

Nepodceňujme kožní trhliny

[20. srpna 2014]

Trhliny vzniklé na kůži v důsledku drobného úrazu nebo neopatrné manipulace s pacientem patří mezi komplikace, kterým dříve nebyla věnována příliš velká pozornost. Jak ale ukazují poslední průzkumy, jedná se o onemocnění, které může ohrozit až 40 % hospitalizovaných pacientů i nemocných léčených v domácím prostředí (LeBlanc, Baranoski 2013).

Celý článek...

Nové terapeutické krytí

[4. července 2014]

Od července 2014 je v České republice k dispozici nové pěnové krytí se stříbrem. Nově uváděné antimikrobiální krytí kombinuje antiseptický účinek ionizovaného stříbra navázaného na vlákno hydrofiber. Celková absorpční kapacita krytí je oproti stávajícím materiálům navýšena doplněním svrchní vrstvy, kterou tvoří polyuretanová pěna. Materiál tak eliminuje riziko macerace kůže v okolí ulcerace, má široké antimikrobiální spektrum účinku a spolehlivě odvádí ranný sekret mimo ránu. Běžně dostupné rozměry krytí do 10x10 cm jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Bližší informace naleznete na webových stránkách výrobce (www.vlhkehojeni.cz).

Celý článek...

Střípky z Madridu

[18. května 2014]

Madrid se stal ve dnech 14. až 16. května 2014 místem konání 24. konference Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA) s podtitulem: Inovace, know-how a technologie v péči o rány. Setkání odborníků z celého světa se zúčastnilo na 3000 zdravotníků mnoha profesí a oborů. Počet přednášek, posterů a elektronických posterů prezentovaných na konferenci dosáhl více než 900.

Celý článek...

Nanotechnologie a nová terapeutická krytí

[17. května 2014]

Od uvedení nového polyakrylátového krytí Altrazeal do klinické praxe již oběhl téměř rok. Na konferenci EWMA v Mardidu si odborníci vyměňovali první klinické zkušenosti s použitím tohoto nového materiálu v praxi.

Celý článek...

Rostoucí význam debridementu v léčbě ran

[16. května 2014]

Debridement je považován řadou klinických doporučených postupů za nezbytný krok v léčbě stagnujících infikovaných ran s nekrotickou spodinou. Přesto se ověřené důkazy o správnosti tohoto postupu objevují jen velmi pomalu.

Celý článek...

Aktuality v léčbě ranné infekce

[16. května 2014]

Tvorba biofilmu je jedním z důvodů selhávání lokální i celkové antimikrobiální terapie ran. Biofilm umožňuje mikroorganismům využít faktory k získání rezistence a tolerance vůči léčbě i přirozeným imunitním procesům, které organismus využívá ke zvládání přítomnosti mikroorganismů v ráně.

Celý článek...

Ambulantní podtlaková terapie – jedna z cest ke snížení nákladů

[15. května 2014]

Terapie ran kontrolovaným podtlakem prodělala v posledních letech pozoruhodný vývoj. Ve stavbě zařízení pro podtlakovou léčbu je hraje prim jednoduchost ovládání a tendence k minimalizaci velikosti přístrojů, které již nejsou závislé na zapojení do elektrické sítě a neomezují pacienta při běžných aktivitách.

Celý článek...

Kvalita ošetřovatelské péče u pacientů s rizikem vzniku kožních trhlin

[14. května 2014]

Tržné rány na kůži pacientů vznikají v důsledku střižných a smykových sil. Zvýšené riziko pozorujeme u starších nemocných s tzv. cutis papyracea, při nedostatečné nutrici, dlouhodobém podávání kortikoidů a při některých chronických kožních onemocněních.

Celý článek...

Konzervativní nebo chirurgická terapie diabetické osteomyelitidy chodidla?

[22. dubna 2014]

Březnové číslo časopisu Diabetes Care přineslo článek španělského autora Lázaro-Martíneze věnovaný výsledkům randomizované studie porovnávající léčbu pacientů s infikovanou neuropatickou ulcerací syndromu diabetické nohy. 52 diabetiků s neuropatickou ulcerací komplikovanou osteomyelitidou bylo na počátku sledování náhodně rozděleno do 2 skupin: první skupina byla cíleně léčena devadesáti denní kůrou antibiotik. Pacienti ve druhé skupině podstoupili chirurgický výkon (odstranění infikované části skeletu bez provedení amputačního výkonu), následně byli přeléčeni deseti denní kůrou antibiotik. Konkrétní antibiotická terapie byla zvolena vždy na základě kultivačního vyšetření (hluboký stěr z rány). Pacienti s těžkou infekcí měkkých tkání chodidla, projevy ischemické choroby dolních končetin nebo exponovaným skeletem na spodině ulcerace byli ze sledování vyřazeni. Studii dokončilo 46 pacientů.

Celý článek...

Kolik stojí léčba pacientů s nehojící se ránou?

[17. března 2014]

I když českého čtenáře zajímají především tuzemská data, nejsou tyto výsledky pro Českou republiku zatím dostupné a nezbývá než si vystačit s údaji našich evropských sousedů.

Celý článek...

Diabetes mellitus a česká populace – aktuální data ÚZIS

[14. března 2014]

Právě před rokem začal na stránkách www.hojeniran.cz vycházet speciál věnovaný syndromu diabetické nohy. Dnes vám přinášíme nově dostupná data o výskytu diabetu a syndromu diabetické nohy v české populaci za rok 2012, která publikoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Celý článek...

PF 2014

[12. prosince 2013]

Uplynulý rok 2013 nám připravil řadu překvapení. Opět jsme byli vystaveni vlivu politických, ekonomických i právních rošád a ne každý náš krok v roce 2014 musí nutně vést pouze k pozitivům a životním jistotám (jak pravil klasik).

Celý článek...

Po roce je zde opět den dekubitů

[15. listopadu 2013]

Dekubity jsou stále palčivým problémem imobilních pacientů hospitalizovaných i léčených ambulantně. EPUAP je proto iniciártorem celosvětového dne boje proti dekubitům, který jehož druhý ročník oslavíme dne 21. listopadu 2013. Při této příležitosti vydal EPUAP i řadu informačních materiálů, které jsou volně k dispozici na jeho webových stránkách. Nezbývá tedy než si přát, aby tato akce provázena i skutečným poklesem ve výskytu dekubitů v populaci a pomohla předejít vzniku pokročikých stupňů proleženin.

Celý článek...

Kůže během ozařování potřebuje péči: lékaři začínají využívat principu vlhkého hojení

[5. listopadu 2013]

Bolestivé dermatitidy, mokvavé rány a další defekty kůže – i takové mohou být nežádoucí následky ozařování onkologicky nemocných pacientů. V krajních případech je kvůli nim nutné léčbu na několik dnů přerušit, nebo dokonce pozastavit. Existuje nějaká prevence? Specialistka na ošetřování ran z onkologické kliniky ostravské nemocnice Petra Dopiráková doporučuje preventivní promazávání patřičných míst (hlavně na krku či v oblasti prsu) gelem působícím na principu vlhkého hojení, který byl dosud používán až k léčbě těchto defektů.

Celý článek...

Prezident není sám

[2. září 2013]

Na tomto místě Vám nabízíme nadčasový komentář našeho mediálního partnera, odborného časopisu Medical Tribune, jehož autorem je profesor MUDr. Milan Kvapil, CSc. Článek byl publikován v čísle 16 dne 20. srpna 2013. Věnuje se problematice diabetu mellitu v širších, celospolečenských souvislostech.

Celý článek...

Problematika inkontinence moče a stolice

[9. srpna 2013]

Inkontinence moče a stolice u nemocných není pouze čistě ošetřovatelským problémem. V jejím důsledku může dojít k poškození kožního krytu v postižené oblasti, které se projevuje zánětem kůže – tzv. iritační dermatitidou. Dermatitida v důsledku inkontinence je definovaná jako kožní zánět projevující se zarudnutím (s nebo bez vzniku puchýřků), poraněnou pokožkou, nebo ztrátou ochranné funkce kůže.

Celý článek...

Pozdní komplikace diabetu

[5. srpna 2013]

Třetí díl našeho speciálu se věnuje výskytu tzv. pozdních komplikací diabetu mellitu. Jejich vznik a další rozvoj souvisí s nedostatečnou kompenzací diabetu. I když je jejich nástup velmi pozvolný, výrazně zhoršují kvalitu života nemocných s diabetem a jen velmi obtížně se dají léčit.

Celý článek...

Ohlédnutí za konferencí Rande 2013

[19. července 2013]

Doba dovolených je již v plném proudu a s ní přichází i prázdninové vydechnutí v harmonogramu odborných konferencí. Rádi bychom vám proto přinesli krátké ohlédnutí za konferencí Rande 2013, která se konala ve dnech 6. a 7. června 2013 ve Vendryni v hotelu Vitality.

Celý článek...

Rande 2013 je tu!

[3. června 2013]

V našem posledním speciálu věnovaném přípravě kongresu Rande 2013 vás seznámíme horkými aktualitami, které jsme so dozvěděli od organizátorů. Na konferenci, která proběhne 6. a 7. června 2013, je registrováno více než 350 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Přichystáno je 60 prezentací, které obsáhnou široké pole témat od venózních ulcerací, syndromu diabetické nohy, kritické končetinové ischémie, nehojících se ran na podkladě nádorové proliferace, infekčních komplikací a pooperačních dehiscencí. Účastníci konference se budou moci seznámit s řadou nových materiálů a technologií, které nacházejí uplatnění v léčbě nehojících se ran. Zajímavým doplněním kongresu budou také dva interaktivní workshopy zaměřené na protetické vyšetření pacientů s ulcerací na chodidle a provádění debridementu. Pro příznivce moderních metod hojení ran bude připraveno bohaté občerstvení a v případě, že již budou množstvím přijatých informací unaveni, mohou k relaxaci využít příjemné prostředí Wellness hotelu Vitality. Nezbývá než popřát všem účastníkům šťastnou cestu do Třince organizátorům nerušený průběh setkání Na trojmezí!

Společnost 3M Česko Vás zve na workshop:
Bezpečí pacienta při použití adhezivních technologií a bariérový film Cavilon

Celý článek...

Webové portály hojeniran.cz a merudia.cz jako mediální partneři Rande

[26. dubna 2013]

Webové portály www.hojeniran.cz a www.merudia.cz vám jako mediální partneři odborné konference Rande 2013, konané v hotelu Vitality v Třinci 6. až 7. června, budou na svých stránkách průběžně přinášet informace z příprav kongresu. Budete tak mít možnost dopředu nalézt pro vás zajímavá témata tak, aby na konferenci neunikla vaší pozornosti. Přihlásit k účasti se můžete na webových stránkách Nemocnice Podlesí a.s. rande.nempodlesi.cz .

Celý článek...

Vlhká terapie v televizi

[22. dubna 2013]

Už jste někdy zaznamenali reklamu na hojení ran v televizi? Pokud doposud ne, tak od od 15. 4 do 7.5.2013 poběží reklama na léčbu chronických ran zaměřená na Aquacel na televizním kanále Nova.Má to význam? Budou se lidé trpící chronickou ránou zajímat o to, jak ji léčit? Jak se k tomu bude stavět odborná veřejnost? Na všechny tyto otázky budeme znát odpověď po kampani, kterou zorganizovala společnost ConvaTec. Věříme, že bude impulzem pro rozhovor pacientů s lékařem – ať již s praktickým lékařem, dermatologem, či jiným specialistou. Ten je velmi důležitým článkem v celém procesu hojení rány. Představuje mezioborové téma a mnohdy je potřeba obrátit se s radou a doporučením ve vztahu ke konkrétnímu onemocnění i na více specialistů souvisejících odborností. Proto jsou o fungování krytí Aquacel informováni i lékaři, ať už návštěvami obchodních zástupců nebo dopisem.

Celý článek...

Diabetes mellitus v České republice – aktuální data

[10. dubna 2013]

V dnešním díle našeho cyklu věnovaného cukrovce naleznete epidemiologická data a jejich vývoj v České republice za posledních více než třicet pět let. Z nich je patrné, že celosvětový nepříznivý trend vzestupu počtu diabetiků postihuje i českou populaci. V příštím díle se soustředíme na nejzávažnější pozdní komplikace diabetu.

Celý článek...

Systémová enzymoterapie a hojení ran

[2. dubna 2013]

V sekci tématických speciálů je k dispozici nový speciál věnovaný systémové enzymoterapii. Perorálně podané enzymy mají systémové účinky, které byly potvrzeny řadou klinických i experimentálních studií. Kromě antiedematozního efektu a zlepšení mikrocirkulace má systémová enzymoterapie také imunomodilační působení a zlepšuje účinnost antibiotik. Další informace a zkušenosti z klinického použití najdete zde.

Celý článek...

Hrozí nám pandemie diabetu?

[18. března 2013]

Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, se kterým se již zřejmě setkal každý z nás. Cukrovku mají naši přátelé, známí a rodinní příslušníci, setkáváme se s ní v televizi a v tisku. Má hezké české jméno a je navíc ženského rodu. Laik si asi jen těžko vybaví spolu s cukrovkou nějakou negativní emoci. Realita je ale zcela odlišná, ba přímo katastrofální. Na stránkách webového portálu www.hojeniran.cz vám budeme pravidelně přinášet zajímavé informace týkající se diabetu. První díl tohoto seriálu je věnován výskytu diabetu u nás i ve světě. A pozor. Nebude to žádná mýdlová opera.

Celý článek...

Nový dokument věnovaný debridementu

[3. února 2013]

Na webových stránkách EWMA byl v těchto dnech aktualizován odkaz na zbrusu nový dokument věnovaný debridementu. Na jeho vzniku se podílel mezinárodní tým odborníků pod vedením profesora Roberta Strohala z Kliniky dermatologie a venerologie, Federal University Teaching Hospital Feldkirch, Rakousko. Dokument má charakter doporučeného postupu. Po úvodní definici a zdůraznění hlavních pozitiv debridementu se materiál věnuje jednotlivým metodám debridementu a jejich využití v praxi.

Celý článek...

Nové tématické speciály

[8. ledna 2013]

Díky spolupráci s našim mediálním partnerem - časopisem Medical Tribune - si Vám dovolujeme nabídnout dva nové speciály. První tématický speciál je věnován aktualitám v léčbě diabetu, článek dr. Fejfarové se pak zabývá komplexní léčbou pacientů se syndromem diabetické nohy.

Druhý tématický speciál se zaměřuje na problematiku chronické žilní insuficience a na diferenciální diagnostiku bércového vředu, kterou ve svém přehledném článku skvěle popsala profesorka Pospíšilová.

Celý článek...

Nové trendy v léčbě ranné infekce

[15. listopadu 2012]

Infekce je hlavním faktorem, který vede ke stagnaci hojení rány. Všechny otevřené rány jsou kontaminovány mikroorganismy okolního prostředí. I když se infekce nevyvine u všech těchto ran, u pacientů se sníženou funkcí imunitního systému význam baktérií na spodině rány stoupá. Baktérie přítomné na spodině rány produkují mikrobiální toxiny a enzymy, které dále poškozují zdravé buňky tkání a narušují hojení. Negativní vlivy, které ve svém výsledku zpomalují hojení rány, mohou mít příčinu i v přirozených reakcích těla na poranění. Do procesu hojení zapojují leukocyty, které produkují enzymy podílející se na débridementu rány. Tyto působky mohou ale zároveň poškozovat zdravé tkáňové buňky.

Celý článek...

Nový tématický speciál - péče o popáleniny

[15. září 2012]

Na základě spolupráce s nakladatelstvím GEUM, mediálním partnerem portálu Hojení ran, vám přinášíme nové číslo tématického speciálu, které se věnuje péči o popáleniny. K dispozici jsou zde například zajímavé kazuistiky věnované ošetření popálených ploch moderními prostředky vlhké terapie nebo problematice poleptání kyselinou fluorovodíkovou. Více v sekci Tématické speciály.

Celý článek...

Rizika a komplikace podtlakové terapie ran

[8. září 2012]

Podtlaková terapie (NPWT) otevřených ran různé etiologie se ve světě používá již od roku 1995. Vzhledem k velmi dobrým klinickým výsledkům se za tuto dobu stala zlatým standardem léčby některých ranných dehiscencí (sternotomie a laparotomie). Statisticky ověřená účinnost NPWT v léčbě dalších diagnóz ale zatím chybí. Časopis Wounds publikoval ve svém červencovém vydání výsledky studie švédských autorů (Fagerdahl et al.: Risk Factors for Unsuccessful Treatment and Complications With Negative Pressure Wound Therapy), která se zaměřila na stanovení rizikových faktorů úspěšnosti terapie rány kontrolovaným podtlakem a komplikací spojených s NPWT. Výzkumníci zaznamenali retrospektivně výsledky léčby 87 pacientů léčených v letech 2005-2007 ve všeobecné nemocnici Södersjukhuset ve Stokholmu pomocí V.A.C metody podtlakové terapie. Podle typu rány byli pacienti rozděleni do 5 skupin (otevřené pooperační rány (45 pacientů), ischemické rány (11 pacientů), rány spojené s infekcí (9 pacientů), posttraumatické rány (8 pacientů) a dekubity (14 pacientů)). Byly sledovány výsledky podtlakové terapie a vzniklé komplikace. Publikovaná data byla statisticky analyzována.

Celý článek...

Ještě se opalujeme nebo se již pálíme?

[17. července 2012]

Letní měsíce s sebou přinášejí kromě prázdninové relaxace také větší riziko poškození kůže ultrafialovým (UV) zářením. UV záření proniká svrchními částmi kůže a poškozuje její zárodečné vrstvy, které jsou uloženy v hloubce. Na působení UV záření reaguje organismus zvýšením množství pigmentu ve zvláštních buňkách - tzv. melaninocytech. Na kůži se tato reakce projeví typickým zhnědnutím. K vytvoření dostatečného množství pigmentu melaninu potřebuje organismus určitý čas. Pokud je počáteční dávka UV záření vysoká, dochází k bolestivému zarudnutí postižených oblastí kůže, k tvorbě puchýřů a mokvavých ploch – hovoříme o tzv. solární popálenině.

Celý článek...

Předcházení vzniku dekubitů patří mezi základní lidská práva

[15. července 2012]

V říjnu 2011 vznikla v Rio de Janeiro na základě konsenzu odborníků deklarace, jejímž cílem je zlepšit informovanost o problematice dekubitů a upozornit na jejich celospolečenské dopady. Tato aktivita letos iniciovala také Evropský poradní výbor pro dekubity EPUAP k tomu, aby na 16. listopadu 2012 vyhlásil celosvětový den Stop dekubitům. Jeho cílem je upozornit širokou veřejnost, odborníky a politiky na otázky spojené s prevencí, léčbou i následky proleženin.

Celý článek...

Studovat se dá i o prázdninách

[14. července 2012]

I když prázdniny jsou synonymem relaxace a odpočinku, mnozí z nás právě o prázdninách najdou volnou chvilku pro četbu zajímavé knihy, časopisu či doplnění si svých odborných znalostí. Vhodnou alternativou individuálního studia je vzdělávání se pomocí internetu.

Celý článek...

Předepisování poukazů na materiály k ošetřování ran nově

[12. července 2012]

Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala 11. července aktuální metodiku předepisování poukazů krytí vlhké terapie platnou od 1.7.2012, která zohledňuje legislativní změny dané novelou tzv. zdravotního zákona č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C. Tato novela ukládá zdravotním pojišťovnám hradit prostředky pro vlhké hojení ran do maximálního rozměru 12x12 cm a maximální ceny 160 Kč za 1 kus krytí. Vystavení poukazu je omezeno specializací ošetřujícího lékaře pro obory chirurgie, dermatovenerologie, diabetologie, geriatrie, interna a angiologie. Tito mohou předepsání delegovat i na praktické lékaře. U nově vzniklých nehojících se ran a ulcerací je možné pacientům předepisovat obvazový materiál a terapeutická krytí po dobu prvních 3 měsíců léčby bez revizního lékaře. V tomto období však musí být zdravotní pojišťovna informována o datu zahájení léčby i o lokalizaci defektu, pro který je léčba vlhkým krytím indikována a předepsána. Při léčbě ulcerace delší než 3 měsíce je krytí hrazeno (jak jsme již zvyklí z minulosti) až po schválení revizním lékařem

Celý článek...

Kulatý stůl – nová možnost neformální diskuze odborníků

[18. května 2012]

Dne 13. dubna 2012 se v konferenčním centru v Česticích konal Kulatý stůl odborníků z oboru hojení ran. Na zajímavém diskuzním fóru se sešlo 9 specialistů z řad lékařů i zdravotních sester z celé České republiky, aby diskutovali aktuální otázky spojené s léčbou ran a kožních defektů.

Celý článek...

Medicinální med jako krytí na rány nové generace

[15. května 2012]

Inovací na poli terapeutických krytí jsou materiály obsahující med. Med byl na rány používán již před více než 3 tisíci lety ve starověkém Egyptě. Zhodnocení účinnosti krytí obsahujících med z tzv. manuky – (balmínu košťatého) na hojení ran publikoval ve svém dubnovém čísle časopis International Wound Journal. Autoři studie (Multicentre prospective observational study on professional wound care using honey) předkládají výsledky sledování lokální léčby ran pomocí terapeutických krytí s obsahem medicinálního manuka medu (Medihoney) po dobu 5 týdnů. Tato prospektivní studie probíhala od března 2007 do března 2009 v 10 centrech na území Rakouska a Německa, zařazeno bylo 121 pacientů se 154 sledovanými ránami (pooperační rány, dekubity, ranné infekce, popáleniny, sekundárně se hojící ulcerace). Převazy byly prováděny co 1-3 dny dle velikosti ranné sekrece ...

Celý článek...

Efektivita a náklady v léčbě ran

[12. března 2012]

V únoru 2012 publikoval časopis Wounds (2012;24(1)) výsledky retrospektivní multicentrické studie „Výsledky léčby ran a s ní spojené náklady u ambulantních pacientů léčených v centrech hojení ran v USA“ autorů C.E. Fife, M.J. Carter, D. Walker, B. Thomson, která po dobu 5 let (2005-2010) monitorovala výsledky ambulantní léčby pacientů s chronickou ránou. Byla analyzována data 5240 pacientů (s celkem 7099 ránami) 59 center specializovaných na léčbu ran z 18 států po celém území USA. Prevalence chronických nehojících se ran v severoamerické populaci činí kolem 2% a na jejich léčbu se utratí ročně odhadem 50 miliard dolarů. Tato studie využívala data ze zdravotnické dokumentace zaznamenaná v systému EHR (electronic health record). Oproti jiným farmakoekonomickým studiím nebyli ze sledování vyloučeni polymorbidní pacienti, pro které je typická přítomnost řady komorbidit. Do nákladů na léčbu byly zahrnuty platby za návštěvy u lékaře, poplatky vyúčtované zdravotnickým zařízením, náklady na výkony provedené při ošetření ran, náklady na terapeutická krytí a převazy, náklady na domácí péči, podtlakovou terapii ran a hyperbarickou oxygenoterapii. Databáze obsahovala původně 11 664 pacientů, z nichž ale muselo být 9096 pro nedostatky ve sledování vyřazeno. Získaná data byla statisticky zpracována.

Celý článek...

13. dubna 2012, Kulatý stůl odborníků o významu krytí se stříbrem v léčbě ranné infekce

[20. února 2012]

13. dubna 2012, Praha. Kulatý stůl odborníků o významu krytí se stříbrem v léčbě ranné infekce. Webové portály www.hojeniran.cz a www.merudia.cz se staly mediálním partnerem tohoto setkání. Odbornící v oboru hojení ran zde budou diskutovat aktuální otázky komplexní léčby ranné infekce, bezpečnosti použití krytí se stříbrem a volby konkrétního krytí. Na našich stránkách se budete moci seznámit se závěry a doporučením pro praxi.

Celý článek...

Novinky v ambulantní podtlakové terapii

[6. ledna 2012]

V lednu 2012 udělila americká FDA povolení k používání systému PICO k podtlakové terapii za hospitalizace i v domácím použití pro ambulantní pacienty.

Celý článek...

Larvy čistí rány rychleji než skalpel.

[3. ledna 2012]

Dne 19. prosince 2011 vyšel v časopise Archves of Dermatology článek doktorky Kristiny Opletalové z Francie, která porovnávala efektivitu débridementu ulcerací prováděného larvami a skalpelem.

Celý článek...

Ve vývoji je nová biosyntetická náhrada kůže

[12. října 2011]

Časopis Regenerative Medicine uveřejnil výsledky vývoje nové biosyntetické kožní náhrady, na kterém se podílí britská firma Intercytex. Vlastnosti nového preparátu ICX-RHY jsou ve srovnání se stávajícími produkty výrazně lepší a výzkumníci se proto domnívají, že by se tak mohl stát alternativou autologních kožních štěpů. Ty se v současnosti používají ke krytí rozsáhlých popálenin a kožních defektů. Kožní náhrada vyvíjeného preparátu je tvořena fibrinovou matricí, na kterou jsou přichyceny lidské fibroblasty. Po aplikaci na ránu začínají fibroblasty syntetizovat kolagen, který základní matrix dále stabilizuje. Díky tomu se náhrada implantuje přímo do spodiny rány. Způsob vhojování preparátu připomíná přirozené procesy, které probíhají v hojící se ráně. Doposud provedené testy na zdravých dobrovolnících po 28 dnech od přenosu štěpu ukázaly, že hojící se tkáně mají menší tendenci tvořit jizvy. II. fáze klinických zkoušek nového preparátu začala ve Velké Británii v březnu 2011. Ve vývoji je také suspenze lidských dermálních fibroblastů určená k injekcím do kůže u jizev způsobených akné nebo hlubokými popáleninami. Suspenzi je možné aplikovat do kůže ambulantně.

Celý článek...

Projekt "Syndrom vyhoření a management stresu"

[10. října 2011]

Výsledkem satelitního sympozia konaného v rámci kongresu RANDE v červnu 2011 v Třinci byl zájem účastníků o prohloubení nejen teoretických, ale hlavně praktických znalostí o problematice syndromu vyhoření. Vzhledem k tomu, že se toto téma týká velkého procenta zdravotníků a dopad na jejich zdraví může být závažný, není divu, že zájem o zvládnutí tohoto syndromu a management stresu je velký. Této problematice se budeme dále podrobně věnovat na našem odborném portálu merudia . Zájemcům zde nabízíme dotazník, jehož vyplnění jim pomůže se otestovat. Na toho dotazníkové šetření budou v příštím roce navazovat další aktivity, které umožní stát se více odolnými vůči stresu a jeho projevům v běžném životě. Více zde….

Celý článek...

Ambulantní podtlak – ano či ne?

[22. září 2011]

V Čechách se zřejmě dočkáme nového přístroje pro ambulantní podtlakovou terapii ran. Jeho název je PICO a je doplněním přístrojové řady známé pod označením Renasys.

PICO překvapí uživatele svou malou velikostí, univerzálností a snadností použití. Set pro podtlakovou terapii tvoří základní jednotka, která generuje podtlak, a neadherentní krytí, které je na ni napojeno prostřednictvím tenké hadičky. Ke spuštění přístroje postačí zmáčknout jeden knoflík. Pacient s PICO není omezen na nemocniční lůžko, protože napájení se děje cestou vložených baterií. Převazový set je na jedno použití a výrobce garantuje jeho 7 denní funkčnost. S výhodou je proto možné tento systém využít k ambulantní podtlakové terapii ran.

Celý článek...

Nová terapeutická skupina – alginogely

[18. září 2011]

V rámci konference EWMA, která se konala v květnu roku 2011 v Bruselu, proběhlo jednání multidisciplinárního expertního panelu odborníků v hojení ran. Důvodem setkání byla výměna zkušeností s léčbou ran v jednotlivých státech Evropské Unie a v Austrálii. Přítomní zdůraznili potřebu kauzálního přístupu v léčbě ran. V lokální terapii ran zůstává zlatým standardem TIME algoritmus, který vychází z aktuálních potřeb spodiny rány. Výsledkem dalších jednání je doporučení k vytvoření nové terapeutické skupiny krytí vlhké terapie – tzv. enzymových alginogelů.

Celý článek...

Hlavní město Evropy metropolí léčby ran

[24. srpna 2011]

„Společný hlas, společná práva“ je heslo, které vyjadřuje vůdčí myšlenku 21. konference Evropské asociace pro léčbu ran, kterou letos hostila Belgie. Tento slogan říká, že všichni pacienti by měli mít stejný hlas a stejná práva v přístupu k léčbě ran moderními prostředky. Nejen symbolicky se tak na 3 dny ocitl v centru pozornosti samotný pacient s nehojící se ránou. Konference EWMA 2011 se uskutečnila ve dnech 25. – 27. května v Bruselu. Setkání se zúčastnilo více než 2600 účastníků z celého světa. Nejvíce jich přijelo z Nizozemí a Velké Británie, početné výpravy dorazily také s Německa a Itálie. Na konferenci zaznělo celkem 613 přednášek a bylo prezentováno 357 posterů, proběhlo 29 workshopů a 36 klíčových zasedání.

Celý článek...

Nový informační zdroj - Wounds International

[21. června 2011]

Ve dnech 25. - 27. května se v Bruselu konala již 21. EWMA 2011, konference Evropské asociace pro ošetřování ran. V rámci mezinárodního setkání odborníků se podařilo portálu www.hojeniran.cz a www.merudia.cz navázat spolupráci s editory časopisu Wounds International.

Celý článek...

Konference RANDE – příležitost k osobnímu setkání i komunikaci

[16. června 2011]

Ve dnech 9. – 10. června 2011 třinecký KD Trisia přivítal účastníky konference RANDE 2011 – kongresu s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání.

Celý článek...

Syndrom vyhoření, největší zdravotní riziko 21. století

[15. května 2011]

Ve dnech 9. – 10. června 2011 třinecký KD Trisia přivítá účastníky konference RANDE 2011 – kongresu s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Součástí konference je historicky první sympózium edukačního portálu www.merudia.cz věnované syndromu vyhoření zdravotníků. V prostorách loutkového sálu KD Trisia vystoupí paní Helena Kristina Halbwachs, zdravotní sestra se slovinskými kořeny a mnoha zkušenostma s prací s pacienty a nehojícímí se ránami, která vystudovala psychologii a v současnosti působí v Bad Vöslau v Rakousku.

Celý článek...

Postřehy ze IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI, Olomouc, 15.4.2011

[15. května 2011]

Olomoucké kongresové centrum RCO se v pátek 15. května stalo dějištěm čtvrtého ročníku Konference sestra v praxi. Letošní návštěvnost se pohybovala kolem 300 účastníků. Program konference byl rozdělen do čtyř bloků. První blok přednášek začal v devět hodin. Společným předmětem byly rány. S novinkami v hojení ran obeznámila posluchače RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. z Vysokomýtské nemocnice...

Celý článek...

Konference RANDE poprvé v Třinci

[15. května 2011]

Ve dnech 9. – 10. června 2011 třinecký KD Trisia přivítá účastníky konference RANDE 2011 – kongresu s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Zatímco minulé 3 ročníky jsme pořádali v Ostravě, letos poprvé představíme účastníkům přímo náš region na úpatí Beskyd v sousedství třinecké průmyslové aglomerace. Spolu se změnou místa konání se konference stala dvoudenní akcí. Organizátorem setkání je Nemocnice Podlesí a.s., odbornými garanty se stala Česká společnost pro léčbu rány, Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a Spolek lékařů v Třinci ČLS JEP.

Celý článek...

Ohlédnutí za setkáním „ranhojičů“ v Pardubicích

[5. dubna 2011]

Nejen vzrůstající počet návštěvníků, ale také stále kvalitnější odborný program, který se od původních prezentací převážně vlastních zkušeností stále více zaměřuje na přehledové přednášky a novinky z oblasti výzkumu. Tak lze charakterizovat i letošní již IX. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány, který se konal 27. a 28. ledna v kongresových prostorách Univerzity Pardubice. O stručné hodnocení kongresu i vlastního odborného programu MT požádala MUDr. Ivo Bureše, jednoho z hlavních organizátorů nejvýznamnější odborné akce „ranhojičů“ a místopředsedu České společnosti pro léčbu rány.

Celý článek...

Minimalizace traumatu v léčbě ran

[5. dubna 2011]

Zlatým standardem pro hojení ran je tzv. vlhká terapie zajišťující vlhké prostředí na spodině rány. Příčinou nehojení rány a psychického strádání nemocného však může být také opakovaná traumatizace (poranění) rány při převazech, s ní spojená bolest a stresová reakce organismu...

Celý článek...

Farmakologická systémová podpora hojení

[5. dubna 2011]

Jako systémová enzymoterapie (SET) se označuje cílené perorální podávání léků s obsahem aktivních enzymů. Základní složky léků SET (Wobenzym, Phlogenzym) tvoří proteolytické enzymy rostlinné (bromelin, papain) a živočišné (trypsin a chymotrypsin). V přípravku Wobenzym je navíc pankreatin – enzymový koncentrát směsi amylázy, proteinázy a lipázy. Enzymy doplňuje flavonoid rutin...

Celý článek...