Nová terapeutická skupina – alginogely

V rámci konference EWMA, která se konala v květnu roku 2011 v Bruselu, proběhlo jednání multidisciplinárního expertního panelu odborníků v hojení ran. Důvodem setkání byla výměna zkušeností s léčbou ran v jednotlivých státech Evropské Unie a v Austrálii. Přítomní zdůraznili potřebu kauzálního přístupu v léčbě ran. V lokální terapii ran zůstává zlatým standardem TIME algoritmus, který vychází z aktuálních potřeb spodiny rány. Výsledkem dalších jednání je doporučení k vytvoření nové terapeutické skupiny krytí vlhké terapie – tzv. enzymových alginogelů.

Enzymové alginogely představují materiály, které v sobě spojují vlastnosti alginátů (důležité zejména pro management exsudátu), hydrogelů (vytvoření optimálního vlhkého prostředí potřebného pro hojení rány a autolytický débridement) a enzymatického komplexu s antimikrobiálním působením. Terapeutické spektrum použití alginogelů je velmi široké. Díky antimikrobiálnímu působení komplexu glukózo-oxidázy a laktoperoxidázy s algináty jsou tato krytí odolná vůči infekci. Podle uveřejněných studií je enzymatický komplex účinný i proti bakteriálním kmenům rezistentním vůči antibiotikům. Alginogely jsou také účinným nástrojem k débridementu rány a nastolení tzv. bakteriální rovnováhy v ráně. Prvním produktem nově utvořené terapeutické skupiny, který je dostupný i v České republice, je krytí Flaminal. Je složen z hydratovaných polymerů alginátu v polyetylenglykolové matrici obklopené patentovaným antimikrobiálním enzymatickým komplexem. Ten, v porovnání s antiseptiky, nepůsobí cytotoxicky na fibroblasty a keratinocyty.

Unikátní vlastnosti enzymových alginogenů a příznivý poměr mezi jejich cenou a klinickou účinností dává do budoucna dobré předpoklady k jejich využití v praxi.

red.