Ve vývoji je nová biosyntetická náhrada kůže

Časopis Regenerative Medicine uveřejnil výsledky vývoje nové biosyntetické kožní náhrady, na kterém se podílí britská firma Intercytex. Vlastnosti nového preparátu ICX-RHY jsou ve srovnání se stávajícími produkty výrazně lepší a výzkumníci se proto domnívají, že by se tak mohl stát alternativou autologních kožních štěpů. Ty se v současnosti používají ke krytí rozsáhlých popálenin a kožních defektů. Kožní náhrada vyvíjeného preparátu je tvořena fibrinovou matricí, na kterou jsou přichyceny lidské fibroblasty. Po aplikaci na ránu začínají fibroblasty syntetizovat kolagen, který základní matrix dále stabilizuje. Díky tomu se náhrada implantuje přímo do spodiny rány. Způsob vhojování preparátu připomíná přirozené procesy, které probíhají v hojící se ráně. Doposud provedené testy na zdravých dobrovolnících po 28 dnech od přenosu štěpu ukázaly, že hojící se tkáně mají menší tendenci tvořit jizvy. II. fáze klinických zkoušek nového preparátu začala ve Velké Británii v březnu 2011. Ve vývoji je také suspenze lidských dermálních fibroblastů určená k injekcím do kůže u jizev způsobených akné nebo hlubokými popáleninami. Suspenzi je možné aplikovat do kůže ambulantně.

Nový preparát by se mohl využívat dále ke krytí rozsáhlých popálenin, ulcerací u pacientů s epidermolysis bullosa i jiných nehojících se kožních ulcerací. Nadějné by mohlo být také použití u nehojících se ran starších pacientů, kterým poskytne lepší kvalitu života. Další informace na www.intercytex.com.

12.10.2011 dle materiálů BBC NEWS zpracovala redakce.