Larvy čistí rány rychleji než skalpel.

Dne 19. prosince 2011 vyšel v časopise Archves of Dermatology článek doktorky Kristiny Opletalové z Francie, která porovnávala efektivitu débridementu ulcerací prováděného larvami a skalpelem. Pro tento účel sledovala skupinu 119 pacientů s nehojící se ránou (velikost do 40 cm2, rozbředlá nekrotická spodina, ABI nad 0,8). Pacienti byli hospitalizováni po dobu 14 dnů. Ve skupině ošetřované konvenčně skalpelem byl prováděn débridement 3x týdně, na ránu ve skupině léčené larvami byla aplikována 1 dávka 80 larev ve sterilním sáčku. V průběhu prvního týdne léčby byly zaznamenány lepší výsledky ve skupině pacientů léčené larvami (54,5% pacientů mělo na spodině rány přítomnu nekrózu) ve srovnání se skupinou pacientů léčenou chirurgicky (66,5% pacientů s nekrotickou ránou). Na konci druhého týdne léčby byly výsledky v obou skupinách stejné. Závěrem tohoto sledování je poznatek, že pacienti po 7 dnech larvální terapie rány již z dalšího pokračování nemají žádný profit a tedy že po 2-3 aplikacích larev je vhodné použít k ošetřování rány již jiný druh terapeutického krytí.

zdroj: www.medscape.com/viewarticle/755763