Novinky v ambulantní podtlakové terapii

V lednu 2012 udělila americká FDA povolení k používání systému PICO k podtlakové terapii za hospitalizace i v domácím použití pro ambulantní pacienty. PICO je systém podtlakové terapie na jedno použití, který neobsahuje sběrný kanistr. Kontakt s ránou zabezpečuje speciální krytí pokryté vrstvou silikonu, které absorbuje ranný exsudát a přenáší léčebný podtlak na plochu rány. Kromě jednoduchosti v aplikaci a ovládání přístroje je provoz tohoto systému také levnější - v porovnání se standardními přistroji na podtlakovou terapii rány jsou náklady na PICO asi dvoutřetinové. V České republice bude systém PICO také dostupný, zatím ale při ambulantním použití není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.