Medicinální med jako krytí na rány nové generace

Inovací na poli terapeutických krytí jsou materiály obsahující med. Med byl na rány používán již před více než 3 tisíci lety ve starověkém Egyptě. Zhodnocení účinnosti krytí obsahujících med z tzv. manuky – (balmínu košťatého) na hojení ran publikoval ve svém dubnovém čísle časopis International Wound Journal. Autoři studie (Multicentre prospective observational study on professional wound care using honey) předkládají výsledky sledování lokální léčby ran pomocí terapeutických krytí s obsahem medicinálního manuka medu (Medihoney) po dobu 5 týdnů. Tato prospektivní studie probíhala od března 2007 do března 2009 v 10 centrech na území Rakouska a Německa, zařazeno bylo 121 pacientů se 154 sledovanými ránami (pooperační rány, dekubity, ranné infekce, popáleniny, sekundárně se hojící ulcerace). Převazy byly prováděny co 1-3 dny dle velikosti ranné sekrece.

Výzkumníci zaznamenali velmi dobrou toleranci krytí pacienty (89% pacientů), statisticky signifikantní snížení vnímané bolesti a vyčistění spodiny rány. V závěrech sledování autoři konstatovali, že terapeutická krytí s medem podporují hojení chronických ran (31,4% ran se zcela zhojilo, 53,3% ran se zlepšilo, 9,2% ran stagnovalo a 6,1% ran se zhoršilo), urychlují autolytický débridement a snižují rannou bolestivost. Velkou předností testovaného krytí s medem bylo také to, že vykazovalo antimikrobiální účinky i na bakteriální kmeny rezistentní vůči antibiotikům.

Přes tyto pozitivní účinky krytí s medem zatím nepatří mezi nejpoužívanější produkty k léčbě ran. Příčinou může být počáteční nedůvěra zdravotníků vůči těmto produktům přírodního původu a také fakt, že detailní vlastnosti různých druhů medu se mohou navzájem lišit. K porovnání účinnosti jednotlivých preparátů proto bude ještě zapotřebí provést několik randomizovaných porovnávacích studií, konstatují autoři studie.

Zdroj: www.medscape.com