Ohlédnutí za setkáním „ranhojičů“ v Pardubicích

Medical Tribune Medical Tribune

Nejen vzrůstající počet návštěvníků, ale také stále kvalitnější odborný program, který se od původních prezentací převážně vlastních zkušeností stále více zaměřuje na přehledové přednášky a novinky z oblasti výzkumu. Tak lze charakterizovat i letošní již IX. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány, který se konal 27. a 28. ledna v kongresových prostorách Univerzity Pardubice. O stručné hodnocení kongresu i vlastního odborného programu MT požádala MUDr. Ivo Bureše, jednoho z hlavních organizátorů nejvýznamnější odborné akce „ranhojičů“ a místopředsedu České společnosti pro léčbu rány.

Stručně z obsahu:

  • Traskutánní oxymetrie a diabetická noha
  • Použití fibrinu bohatého na krevní destičky (PRF) v léčbě stagnujících ran
  • Toxická epidermální nekrolýza: vzácná a nebezpečná
  • Vliv terapeutického krytí na produkci metaloproteináz
  • Venózní problematika u pacientů s diabetes mellitus
  • Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie
  • Kvalitních informací o hojení ran není nikdy dost