Diabetes mellitus v České republice – aktuální data

V dnešním díle našeho cyklu věnovaného cukrovce naleznete epidemiologická data a jejich vývoj v České republice za posledních více než třicet pět let. Z nich je patrné, že celosvětový nepříznivý trend vzestupu počtu diabetiků postihuje i českou populaci. V příštím díle se soustředíme na nejzávažnější pozdní komplikace diabetu.

Celoevropský nárůst počtu diabetiků lze vysledovat i ve vývoji počtu osob léčených s diabetem, které publikuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS). Za posledních třicet pět let došlo v České republice k více než ztrojnásobení počtu diabetiků. Zatím co v roce 1975 bylo v České republice hlášeno asi 234 tisíc diabetiků, v roce 2000 jich bylo již 631 tisíc (tedy 2.7krát více, tj. nárůst na 270% proti roku 1975) a na konci roku 2010 bylo v ČR hlášeno 806 tisíc diabetiků (tj. 3,4krát více než v roce 1975). V období 2000-2010 stoupl v České republice počet diabetiků o 23%. Dle údajů aktuální ročenky Péče o nemocné cukrovkou 2011 (ÚZIS, 2012) se v České republice k 31. 12. 2011 s diabetem léčilo více než 825 tisíc osob (diabetes prvního typu: 55 tisíc osob, diabetes druhého typu 759 tisíc osob, sekundární diabetes mellitus 11 tisíc osob), prevalence diabetu v roce 2011 byla 79 osob na 1 tisíc obyvatel, incidence představovala 6,5 nově diagnostikovaných onemocnění na 1 tisíc obyvatel za rok. Oproti roku 2010 došlo meziročně k nárůstu počtu registrovaných diabetiků o zhruba 25 tisíc osob. V předchozích dvaceti letech rostl počet diabetiků průměrným tempem přibližně 19 tisíc nemocných ročně. Pokud by tento trend trval i v následujících letech, nejpozději v roce 2022 by počet diabetiků v ČR překročil deset procent populace.