Rande 2013 je tu!

V našem posledním speciálu věnovaném přípravě kongresu Rande 2013 vás seznámíme horkými aktualitami, které jsme so dozvěděli od organizátorů. Na konferenci, která proběhne 6. a 7. června 2013, je registrováno více než 350 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Přichystáno je 60 prezentací, které obsáhnou široké pole témat od venózních ulcerací, syndromu diabetické nohy, kritické končetinové ischémie, nehojících se ran na podkladě nádorové proliferace, infekčních komplikací a pooperačních dehiscencí. Účastníci konference se budou moci seznámit s řadou nových materiálů a technologií, které nacházejí uplatnění v léčbě nehojících se ran. Zajímavým doplněním kongresu budou také dva interaktivní workshopy zaměřené na protetické vyšetření pacientů s ulcerací na chodidle a provádění debridementu. Pro příznivce moderních metod hojení ran bude připraveno bohaté občerstvení a v případě, že již budou množstvím přijatých informací unaveni, mohou k relaxaci využít příjemné prostředí Wellness hotelu Vitality. Nezbývá než popřát všem účastníkům šťastnou cestu do Třince organizátorům nerušený průběh setkání Na trojmezí!

Společnost 3M Česko Vás zve na workshop:
Bezpečí pacienta při použití adhezivních technologií a bariérový film Cavilon