Konference RANDE poprvé v Třinci

Ve dnech 9. – 10. června 2011 třinecký KD Trisia přivítá účastníky konference RANDE 2011 – kongresu s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Zatímco minulé 3 ročníky jsme pořádali v Ostravě, letos poprvé představíme účastníkům přímo náš region na úpatí Beskyd v sousedství třinecké průmyslové aglomerace. Spolu se změnou místa konání se konference stala dvoudenní akcí. Organizátorem setkání je Nemocnice Podlesí a.s., odbornými garanty se stala Česká společnost pro léčbu rány, Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a Spolek lékařů v Třinci ČLS JEP.

Mezi hlavní témata konference patří: chyby a omyly v léčbě ran, diferenciální diagnostika otoků, syndrom diabetické nohy, praktické využití hyperbarické oxygenoterapie, nových technologií a nových vlhkých krytí na rány. Součástí odborného programu budou audiovizuální přenosy zákroků z operačního sálu a angiosálku Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s. Naše pozvání mimo jiné přijali profesor Morisi, který se podělí o své zkušenosti s léčbou ran v Itálii pomocí medicinálního medu. V Třinci přivítáme také prof. Jirkovskou z pražského IKEMu, naše přední odbornici na problematiku léčby syndromu diabetické nohy. Péče o nehojící se rány představuje medicínský, sociální a společenský problém a může (stejně jako péče o onkologické pacienty) vést k psychickému vyčerpání těch, kteří se o dlouhodobě nemocné pacienty starají. Součástí konference proto bude i satelitní sympózium edukačního portálu www.merudia.cz věnované syndromu vyhoření zdravotníků – viz samostatná zpráva.

Na Rande vystoupí i řada sester domácí péče. Jejich zkušenostem s léčbou chronických ran v domácím prostředí bude věnován samostatný blok přednášek. Jako příloha recenzovaného časopisu Hojení ran bude v rámci konference vydán Sborník abstrakt přednášek a posterů. Přihlásit se na konferenci je možné on-line prostřednictvím webových stránek Nemocnice Podlesí na adrese www.nempodlesi.cz/rande do 31. května 2011.

Za organizační výbor MUDr. Jan Stryja.