Postřehy ze IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI, Olomouc, 15.4.2011

Olomoucké kongresové centrum RCO se v pátek 15. května stalo dějištěm čtvrtého ročníku Konference sestra v praxi. Letošní návštěvnost se pohybovala kolem 300 účastníků.

Program konference byl rozdělen do čtyř bloků. První blok přednášek začal v devět hodin. Společným předmětem byly rány. S novinkami v hojení ran obeznámila posluchače RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. z Vysokomýtské nemocnice. Doktorka Mrázová spolu s Mgr. Markétou Koutnou z Poradny pro léčbu rány, KARIM, 1.LF UK a VFN Praha, přichystaly přednášku Řešení bolesti u chronických ran. Tato prezentace byla zároveň předmluvou k workshopu Hojení ran v týmu, jenž se týkal interaktivního řešení konkrétních příkladů. Mgr. Lenka Gavlasová z Kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava hovořila o využití produktů vlhké terapie v dermatologii. Na čtyřech kazuistikách autorka ukázala možnosti aplikace materiálů vlhké terapie u kožních defektů. První blok uzavřely Libuše Hašková a Zuzana Sýkorová z Masarykova onkologického ústavu Brno představením elektronické dokumentace chronických ran, prováděné pomocí modulu „záznam o ráně“ nemocničního informačního systému Greyfox.

Po přestávce byl pro přihlášené zájemce připraven workshop Hojení ran v týmu, jehož autorkami byly Mgr. Markéta Koutná a RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. Účastníci byli rozděleni do několika týmů, z nichž si každý vylosoval kazuistiku a jeden člen přijal roli pacienta. Cílem bylo navržení co nejefektivnější léčby rány s přihlédnutím k řešení bolesti na základě subjektivích popisů pacienta, tzn. zvolit nejvhodnější způsob zjišťování bolestivosti.

Druhý blok přednášek věnovaný výživě zahájila Bc. Monika Labudíková z Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc příspěvkem o ošetřování implantabilních portů, centrálních a periferních venózních vstupů, které zajišťují možnost opakované, intenzivní a dlouhodobé aplikace do centrálního systému a také opakovaných odběrů krve. Další přednášející MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová z II. interní kliniky – gastroenterologické a hepatologické Fakultní nemocnice Olomouc, obeznámila posluchače s možnostmi nutriční podpory v domácím prostředí. Poslední přednáška druhého bloku se týkala dysfagie a pomůckám při poruchách polykání. Autorky, Mgr. Radka Kovaříková a PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. ze Soukromé kliniky LOGO s r.o., Brno, představily poruchy polykání jako interdisciplinární problém, který z pravidla nemá pouze jedinou příčinu.

Očkování bylo společným tématem třetího bloku. MUDr. Lubomíra Hozáková z Kliniky infekčního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba hovořila o očkování proti chřipce. MUDr. Dana Ondrová Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc přednesla příspěvek Očkování jako prevence rakoviny děložního čípku. MUDr. Šárka Rumlarová a MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. z Kliniky infekčních nemocí, Centra očkování a cestovní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové svým příspěvkem upozornili na preventivní očkování při cestách do zahraničí.

MUDr. Bronislav Klementa z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a Kardiochirurgické kliniky FN a LF UP Olomouc zahájil poslední blok přednášek příspěvkem Resuscitace a nové předpisy. Poslední přednáška konference se týkala specifických požadavků na sociální interakci s nemocnými v intenzivní péči, jejíž autorkou byla PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. z Katedry ošetřovatelství, Lékařské fakulty, Masarykovy univerzity v Brně.

V průběhu konference probíhal u přednáškového sálu nácvik resuscitace připravený vrchní sestrou M. Hubáčkovou, A. Zatloukalem a I. Zdražilovou z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc. Návštěvníci si mohli na modelech vyzkoušet postupy resuscitace a přiblížit se tak skutečné praxi.

Díky kladným ohlasům a aktivní spolupráci účastníků lze i tento ročník konferene považovat za úspěšný.

Sborník abstrakt naleznete v sekci aktuality na edukačním portálu www.merudia.cz