Konference Evropské asociace managementu ran (EWMA) a Evropského panelu pro dekubity (EPUAP) letos pouze virtuálně

V důsledku koronavirové epidemie byli organizátoři řady mezinárodních konferencí nuceni tato setkání zrušit nebo jejich podobu výrazně změnit. Tento osud potkal i oba letošní evropské kongresy zaměřené na léčbu nehojících se ran a dekubitů. Konference Evropské asociace managementu ran (EWMA) původně plánovaná na květen 2020 byla přesunuta na 18. - 19. listopad 2020 a její účastníci se budou moci setkat pouze virtuálně – elektronicky, prostřednictvím internetových přenosů.  Registrovat se je možné na webové adrese https://ewma.org/ewma-conferences/2020/registration .

Také konference Evropského panelu pro dekubity (EPUAP) se bude konat pouze virtuálně jako jednodenní akce dne 24. září 2020. Kongres, který se měl dle původního scénáře uskutečnit v Praze, by se měl do našeho hlavního města vrátit v roce 2021. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách společnosti https://www.epuap.org/virtual-event/ .  

Dopad epidemie COVID19 na zdravotnické pracovníky

Pandemie COVID-19 přestavuje v současnosti velkou výzvu pro celou naši populaci. Zdravotníci musí při výkonu svého povolání čelit neustálému riziku přenosu infekce na sebe a své blízké. Jako nezbytné se proto ukázalo používání osobních ochranných prostředků (jednorázové rukavice, roušky, respirátory, štíty, brýle a ochranné obleky), které zabraňují přenosu viru na pokožku a sliznice zdravotního personálu. Aktuální informace o dostupnosti a doporučení k použití ochranných pomůcek jsou dostupné na webových stránkách ministerstva zdravotnictví České republiky.

I profesionální použití OOP s sebou ale přináší rizika a zdravotní komplikace, na které upozornil dokument Doporučený postup prevence poranění kůže způsobených osobními ochrannými pomůckami, aktualizace COVID-19, publikovaný Portugalskou asociací pro management ran (dostupný na webu www.cslr.cz ).

Při celodenním používání respirátorů a ústenek bylo u zdravotníků na styčných plochách mezi kůží a ochrannou pomůckou pozorováno podráždění a oděrky kůže, povrchní eroze a tlakové léze různého stupně a rozsahu. V důsledku zvýšené hygieny rukou (mytí rukou za použití antiseptického mýdla, používání alkoholových prostředků k desinfekci rukou) a používání ochranných jednorázových rukavic dochází k narušování lipidové bariéry na povrchu pokožky, která se tak vysušuje, stává se podrážděnou a lépe prostupnou vůči potencionálním alergenům v pracovním prostředí. Nezanedbatelné riziko představuje také zvýšená pracovní zátěž a působení stresu na psychiku zdravotníků.

Jako doporučení pro praxi v prevenci a léčbě zdravotních problémů ve spojení s používáním OOP se doporučuje především odpovídající péče o pokožku před a po použití osobních ochranných prostředků (aplikace hydratačních ochranných krémů) a použití krycího materiálu jako ochrany styčných ploch mezi ochrannými pomůckami a pokožkou v oblastech tlaku/tření.

Tématice dopadu epidemie COVID-19 na zdravotníky a pacienty s nehojící se ránou se věnuje také několik webiářů publikovaných Evropskou asociací léčby ran (EWMA), která je průběžně publikuje na svých webových stránkách www.ewma.org